Wednesday, May 5, 2010

Bekritiseer China openlijk!

Xiaotian Wu, 29-04-2010 13:53h

In Shanghai gaat de Expo van start. China maakt daarmee goeie sier. Maar het is hoog tijd juist nu de mensenrechtensituatie aan de orde te stellen. Op 1 mei gaat de Expo 2010 Shanghai China van start, op een moment dat het mensenrechtenprobleem in China groter is dan ooit. Het evenement trekt veel aandacht overal ter wereld, maar het is belangrijk te weten dat de Chinese regering de Expo ook gebruikt om tijdens grootschalige acties beoefenaars van Falun Gong te arresteren.

Die vervolging is al tien jaar aan de gang, en was het gevolg van het feit dat deze beweging die in 1992 voor het eerst in het openbaar naar buiten trad, zo snel groeide dat het aantal aanhangers van deze beweging groter werd dan het aantal leden van de communistische partij. Er waren 70 miljoen Falun Gong-aanhangers, en 65 miljoen leden van de communistische partij.

Trefwoorden
'Waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid” zijn de drie trefwoorden van Falun Gong. Wij stimuleren openheid en onafhankelijk denken. We willen geen politieke beweging zijn, we zijn een beweging waarvan de leden aan meditatie doen en zich spiritueel en lichamelijk willen ontwikkelen.

Maar toch ziet de regering ons als bedreiging voor haar machtspositie. Honderdduizenden aanhangers van deze beweging zijn gearresteerd, een kwart van de Chinese financiën gaat direct of indirect naar de bestrijding van Falun Gong. Bestrijden van deze beweging is in het algemeen in China een opdracht geworden want het is bijvoorbeeld essentieel om als ambtenaar hogerop te komen. Naast het lidmaatschap van de communistische partij natuurlijk.

Ironisch
Zelf ben ik aan vervolging ontsnapt. Ik woon nu hier. Maar tal van vrienden van me zitten in de gevangenis of in werkkampen waar ze ondermeer goederen produceren die Chinese bedrijven ironisch genoeg tegen een lage prijs in het Westen weten af te zetten. Een van de gevangenen is Xiaojun Guo die onlangs werd gearresteerd en nu in het Baoshan District Detentiecentrum in Shanghai zit. De politie gebruikt geweld om hem zijn overtuiging te doen opgeven. Het is zijn familie niet toegestaan hem te bezoeken. Hij is gearresteerd, de afgelopen jaren hebben al drie van mijn vrienden hun overtuiging met de dood moeten bekopen. Dat ben ik via internet te weten gekomen, de officiële kanalen zwijgen.

Wat aanhangers van Falun Gong zoals ik bepleitten, is dat Chinezen fundamentele rechten krijgen, dat de onderdrukking en de corruptie stoppen en dat we onze meditatie-oefeningen openlijk kunnen praktizeren.

Let wel, ik houd van China, maar ik houd niet van het communistische regimeOm dat te bereiken moet er meer openlijke druk van buiten worden uitgeoefend. Deze Expo is daarvoor een uitgelezen kans. Tot nu toe werd vooral 'achterdeurdiplomatie' bedreven, ook door Nederland. Maar veel heeft dat niet geholpen. Want dan zou immers de mensenrechten situatie de afgelopen jaren aanzienlijk zijn verbeterd.

Openlijke kritiek
En de internationale commissie van juristen heeft bijvoorbeeld verklaard dat het enige waar China op reageert openlijke kritiek is. Of zoals een voormalige Chinese diplomaat in Australië het verwoordde: de regering is er gelukkig mee dat er geen openbare druk is. Bij overleg achter gesloten deuren wisselen we meningen uit die we daarna naast ons neerleggen. En de volgende keer gaat het net zo.

De invloed van de internationale gemeenschap werkt echt wel om de vervolging te beperken. In de afgelopen 10 jaar is het gebleken dat het regime in China zich wat beter gedraagt wanneer er kritiek van buitenaf komt. Er zijn voorbeelden van mensen die vrijgelaten zijn nadat regeringen openlijk bij China klaagden. Dus openlijke kritiek werkt niet averechts. Integendeel.

Let wel, ik houd van China, maar ik houd niet van het communistische regime. Dit regime kan ons land niet vertegenwoordigen. Dit regime controleert China’s overheid, politie, leger en China’s media; het vernielt de traditionele Chinese cultuur; het onderdrukt en bedriegt de mensen. Vandaar dat er nu openlijke kritiek moet komen.

Ik hoop dan ook dat de Nederlandse regering openlijk het mensenrechtenbeleid en de vervolging van Falun Gong-aanhangers bij China aan de orde te stellen. Dat is ook in het belang van Nederland zelf. Want er zijn voorbeelden te over van Chinese werknemers, Falun Gong-aanhangers of niet, bij Nederlandse bedrijven in China die onder druk zijn gezet, zijn gearresteerd of gewoon zijn verdwenen. Of zoals Martin Luther King het zei: injustice anywhere is a threat to justice everywhere

source: http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/5719/Bekritiseer_China_openlijk%21

No comments:

Post a Comment