Sunday, May 30, 2010

Mail from Nico van Hoorn to Samuel MontalvettiOn mail from Nico van Hoorn to Samuel Montalvetti I noticed that Nico still is printing the Chinese word for Mail-Art. Thanks for this advertising!

Saturday, May 29, 2010

Okadascat - UK


Contribution from Okadascat (UK). "They're behind you (oh no they're not)" suggest that there are already Chinese Mail-Artists among us, but we are not aware of them. We will find out during this project.

Tuesday, May 18, 2010

First visits from China!

Detailniveau: Land/gebied Plaats
Land/gebied
Subcontinentregio
Continent Bezoeken Pagina's/bezoek Gem. tijd op site % nieuwe bezoeken Bouncepercentage
1. Netherlands 19 2,32 00:06:10 26,32% 63,16%
2. United States 11 1,55 00:00:45 100,00% 81,82%
3. Brazil 4 1,75 00:00:51 75,00% 75,00%
4. Portugal 3 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
5. Canada 3 3,67 00:00:23 100,00% 66,67%
6. Hong Kong 2 3,50 00:04:53 100,00% 0,00%
7. Germany 2 2,00 00:01:02 100,00% 50,00%
8. Serbia 2 4,50 00:03:30 50,00% 0,00%
9. Belgium 2 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
10. Mexico 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
11. Colombia 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
12. Latvia 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
13. Switzerland 1 2,00 00:00:34 100,00% 0,00%
14. Taiwan 1 2,00 00:01:14 100,00% 0,00%
15. Italy 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
16. United Kingdom 1 1,00 00:00:00 100,00% 100,00%
17. Japan 1 1,00

From Google Analytics I discovered that among the first visits from abroad there are also two visits from Hong Kong. That is today's China! They stayed 4 minutes on the blog, so they did investigate what was going on.

Google China Live - report

http://www.guardian.co.uk/technology/blog/2010/mar/22/google-china-live

Google stops censoring Chinese search engine: How it happened. Two months after threatening to quit China in a security row, Google has closed down its Chinese search engine and sent users to its Hong Kong equivalent. We followed all the reaction and ripples from the announcement here.

Google

This blog has been reported to Google. It is also analysed by Google Analytics. So when the first digital contacts with China are made I can report that to you. On the other blogs I have I have seen some sporadic visits from China. But no real reactions yet.

I hope that with the Chinese Word Mail-Art in traditional Chinese (郵件藝術) or even the other varioation (邮件艺术) the search engines pick up on this and we will see if Google helps us with finding mail-artists.

A translation made with BabelFish of this text:

這個博克向Google报告。 Google也分析它Analytics。 因此,當與中國的第一數字式聯絡被联系时我可以那向您报告。 在我有我的其他博克看了從中國的一些分散參觀。 但是沒有真正的反應。 我希望與用繁体中文(郵件藝術)甚至另一varioation (郵件藝術)的中國詞郵件藝術查尋引擎在此整理,並且我們將看見Google是否幫助我們有找到的郵件藝術家。 用這文本BabelFish做的翻譯

这个博克向Google报告。 Google也分析它Analytics。 因此,当与中国的第一数字式联络被联系时我可以那向您报告。 在我有我的其他博克看了从中国的一些分散参观。 但是没有真正的反应。 我希望与用繁体中文(郵件藝術)甚至另一varioation (邮件艺术)的中国词邮件艺术查寻引擎在此整理,并且我们将看见Google是否帮助我们有找到的邮件艺术家。 用这文本BabelFish做的翻译

http://nl.babelfish.yahoo.com/translate_txt

Nico van Hoorn - Netherlands


Contribution from Nico van Hoorn (Netherlands). Not an indication of where to find Chinese Mail-Artists yet. But a nice ides is the Chinese Word "Mail-Art" almost like a sticker or rubber stamp. Maybe I need to make something like that to try to make contact with Chinese mail-artists. Actually the final goal of this Mail-Art research project.

Thursday, May 13, 2010

Robert Scala - Italy


A first reaction to the distribution of the Image and question arrived by traditional mail today. Robert Scala from Italy sent a printout of the image and altered it (above). He also included the card below. A typical Mail-Art responce. But the first clue to find chinese mail-artists is there: The Chinese restaurants, and China Town. There are chinese people there. Maybe they are in contact with China and could they direct us to Chinese Mail-Artists. I still hope this project will bring us a contact to China. Ask for an artist connection next time you eat Chinese!

Wednesday, May 5, 2010

Political Impact

This project I started isn't that harmless as it seems. The article published below indicates that China is being observed by many, but only few criticize the lack of human rights in China. Why aren't there Mail-Artists in China? Is there a free exchange possible for people inside this large country? Questions, and those need answers.

Bekritiseer China openlijk!

Xiaotian Wu, 29-04-2010 13:53h

In Shanghai gaat de Expo van start. China maakt daarmee goeie sier. Maar het is hoog tijd juist nu de mensenrechtensituatie aan de orde te stellen. Op 1 mei gaat de Expo 2010 Shanghai China van start, op een moment dat het mensenrechtenprobleem in China groter is dan ooit. Het evenement trekt veel aandacht overal ter wereld, maar het is belangrijk te weten dat de Chinese regering de Expo ook gebruikt om tijdens grootschalige acties beoefenaars van Falun Gong te arresteren.

Die vervolging is al tien jaar aan de gang, en was het gevolg van het feit dat deze beweging die in 1992 voor het eerst in het openbaar naar buiten trad, zo snel groeide dat het aantal aanhangers van deze beweging groter werd dan het aantal leden van de communistische partij. Er waren 70 miljoen Falun Gong-aanhangers, en 65 miljoen leden van de communistische partij.

Trefwoorden
'Waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid” zijn de drie trefwoorden van Falun Gong. Wij stimuleren openheid en onafhankelijk denken. We willen geen politieke beweging zijn, we zijn een beweging waarvan de leden aan meditatie doen en zich spiritueel en lichamelijk willen ontwikkelen.

Maar toch ziet de regering ons als bedreiging voor haar machtspositie. Honderdduizenden aanhangers van deze beweging zijn gearresteerd, een kwart van de Chinese financiën gaat direct of indirect naar de bestrijding van Falun Gong. Bestrijden van deze beweging is in het algemeen in China een opdracht geworden want het is bijvoorbeeld essentieel om als ambtenaar hogerop te komen. Naast het lidmaatschap van de communistische partij natuurlijk.

Ironisch
Zelf ben ik aan vervolging ontsnapt. Ik woon nu hier. Maar tal van vrienden van me zitten in de gevangenis of in werkkampen waar ze ondermeer goederen produceren die Chinese bedrijven ironisch genoeg tegen een lage prijs in het Westen weten af te zetten. Een van de gevangenen is Xiaojun Guo die onlangs werd gearresteerd en nu in het Baoshan District Detentiecentrum in Shanghai zit. De politie gebruikt geweld om hem zijn overtuiging te doen opgeven. Het is zijn familie niet toegestaan hem te bezoeken. Hij is gearresteerd, de afgelopen jaren hebben al drie van mijn vrienden hun overtuiging met de dood moeten bekopen. Dat ben ik via internet te weten gekomen, de officiële kanalen zwijgen.

Wat aanhangers van Falun Gong zoals ik bepleitten, is dat Chinezen fundamentele rechten krijgen, dat de onderdrukking en de corruptie stoppen en dat we onze meditatie-oefeningen openlijk kunnen praktizeren.

Let wel, ik houd van China, maar ik houd niet van het communistische regimeOm dat te bereiken moet er meer openlijke druk van buiten worden uitgeoefend. Deze Expo is daarvoor een uitgelezen kans. Tot nu toe werd vooral 'achterdeurdiplomatie' bedreven, ook door Nederland. Maar veel heeft dat niet geholpen. Want dan zou immers de mensenrechten situatie de afgelopen jaren aanzienlijk zijn verbeterd.

Openlijke kritiek
En de internationale commissie van juristen heeft bijvoorbeeld verklaard dat het enige waar China op reageert openlijke kritiek is. Of zoals een voormalige Chinese diplomaat in Australië het verwoordde: de regering is er gelukkig mee dat er geen openbare druk is. Bij overleg achter gesloten deuren wisselen we meningen uit die we daarna naast ons neerleggen. En de volgende keer gaat het net zo.

De invloed van de internationale gemeenschap werkt echt wel om de vervolging te beperken. In de afgelopen 10 jaar is het gebleken dat het regime in China zich wat beter gedraagt wanneer er kritiek van buitenaf komt. Er zijn voorbeelden van mensen die vrijgelaten zijn nadat regeringen openlijk bij China klaagden. Dus openlijke kritiek werkt niet averechts. Integendeel.

Let wel, ik houd van China, maar ik houd niet van het communistische regime. Dit regime kan ons land niet vertegenwoordigen. Dit regime controleert China’s overheid, politie, leger en China’s media; het vernielt de traditionele Chinese cultuur; het onderdrukt en bedriegt de mensen. Vandaar dat er nu openlijke kritiek moet komen.

Ik hoop dan ook dat de Nederlandse regering openlijk het mensenrechtenbeleid en de vervolging van Falun Gong-aanhangers bij China aan de orde te stellen. Dat is ook in het belang van Nederland zelf. Want er zijn voorbeelden te over van Chinese werknemers, Falun Gong-aanhangers of niet, bij Nederlandse bedrijven in China die onder druk zijn gezet, zijn gearresteerd of gewoon zijn verdwenen. Of zoals Martin Luther King het zei: injustice anywhere is a threat to justice everywhere

source: http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/5719/Bekritiseer_China_openlijk%21

Tuesday, May 4, 2010

How to take part?

There are several ways to take part in this project. First is to interact on the paperversion of the kickoff statement as published on: http://chinesemailart.blogspot.com/2010/05/start-of-research-project.html If you don't have received a paper from me, you can print it out yourself. Also digital manipulations of the paper / file are accepted. Just send them to r.janssen@iuoma.org and mention in the subject header: Chinese Mail-Art. What would be great is to get one of the papers or file to china and to receive a reaction from them. After all, they are the largest community and they need to hook up to the Mail-Art Network.

Chinese Mail-Art - Translation

在5月4日我開始了這個小研究计划。 在哪裡中國郵件藝術家? 首先我必須问問題。 我做增加&的Als; 通過我將送入網絡的紙。 什麼我盼望是連接到一些中國郵件藝術家和集成他們全球网络。 在80ies我有與中國藝術家的有些聯絡。 並且,因為從美國的藝術家工作了在中國裡面並且安排了有些聯絡。 現今hina增長,但是在我們的全球性郵件藝術網絡的连接未被建立。 可能這個小項目將帶來一些變動。 我在发生了什么,並且什麼將保持您被更新這研究通过blogging帶來所有關於什麼發生,在我開始了這個项目之後。 Ruud Janssen, 2010年5月3th日

Paperwork

Besides spreading the image of the project in text form, I also published a digital image on several blogs and made 50 prints of the invitation. On while, yellow and blue paper. they will be sent out with my outgoing mail-art. We will see if somehow this gets to China or not. As fas as I know there are no members from China on the IUOMA-platform as well.

Monday, May 3, 2010

Start of a research project


On May 4th I started this small research project. Where are the chinese mail-artists? First I have to ask the question. Als I made add & pass on papers which I will send into the Network. What I hope for is to connect to some Chinese Mail-Artists and integrate them into the global network.

In the 80-ies I did have some contacts with Chinese artists. Also because artists from the USA worked inside China and arranged some contacts. Nowadays hina grows, but the connections in our global Mail-Art network have not been established. Maybe this small project will bring some changes.

I will keep you updated on what happens and what this reserach brings by blogging all about what happens after I started this project.

Ruud Janssen, May 3th 2010